20110918

bilder.dom här bilderna från palmhuset i trädgårdsföreningen i göteborg och en del andra trädgårdsbilder ligger nu fint och prydligt samlade på en egen sida.

lottalindekrantz.se

välkomna!

2 kommentarer: