BESKÄRNINGSDAX

Cornus - Kornell 
Beskär dem kraftigt på senhösten. Beskär du på vårvintern blöder de kraftigt från snittytorna. Upprepa beskärningen med ett eller ett par års mellanrum. Körsbärskornell beskär du direkt efter blomningen.


Euonymus - Benved 
Flera arter används som prydnadsbuskar. de blommar precis som Deutzia på korta skott eller grenar som är två år eller äldre. Beskärningen gör du antingen på senhösten eller senvintern.Glesa ut busken som annars har en tendens att bli risig som äldre.


Forsythia
Detta är en älskad buske som blommar med vackert gula blommor på bar kvist under tidig vår. Busken blommar på fjolårsskott. Beskärning görs direkt efter blomningen. Glesa då ur och klipp bort äldre kraftigt nedhängande grenar. Alltför kraftigt växande ettårsskott kan du toppa så att de blir mer förgrenade.
 

Rhododendron
Rhododendron bör beskäras under tidig vår. Ta bort skadade grenar. Rhododendron kan föryngringsbeskäras efter blomning. Grenen som du skär tillbaka bildar nya grena från knoppar som finns sovande under barken. Lägg alltid snittet så att det finns gröna friska blad nedanför.Spirea - Brudspirea och andra tidigblomande spireasorter
Dessa blommar med vita blommor på våren/försommaren. De bör beskäras direkt efter blomningen. Då hinner de utveckla nya knoppar under sommaren, knoppar som kommer att blomma under kommande vår.


Syringa - Syren
Blommar på knoppar som övervintrat. Vid beskärning gallrar du bort äldre tätsittande grenar. Gör arbetet omedelbart efter blomningen. Syrenen kan du föryngringsbeskära under senvintern.


Viburnum - Olvon 
Finns både som tidigblommande och sådana som blommar under försommaren. Av de tidigblommande är luktolvon den vanligaste. Av de sommarblommande är parkolvon och snöbollsbuske vanligast. Knopparna hos vårolvon har övervintrat och vårolvon kan beskäras omedelbart efter blomning eller på senvintern. Klippning på senvintern kan dock få till följd att vissa grenar med utvecklade blomknoppar skärs bort. Sommarblommande arter beskär du på senvintern. Gallra i första hand bort de äldre grenarna. Det gäller också grenar som ser risiga och sitter inuti busken.