KOM IHÅG

använd betongrör som krukor.

häggmispel
brudbröd

till stenpartiet?
Oxalis 'Ione Hecker', krusig oxalis
lewisia
dianthus, typ fjädernejlika
mossflox
saxifraga, rosenbräcka

fin hundkexliknande sort, mästerrot, peucedanum ostrutium


till salviarabatten?
Svartbräken
stenkyndel
Campanula poscharskyana Stella
kattfot
silverarv


mellan buxbommarna
bisamruta
skuggviolruta
aklejruta


lusdödarmedel
½ dl såpa
1 l vatten
(ev en skvätt t-röd)

Används mot ex mjöldagg, trips och lössstäppsalvia till dahliorna på framsidan

Mer pricknäva espresso ihop med kaukasisk förgätmigej 

GUL ROS! tex http://floralinnea.se/lichtkonigin-lucia.html